مدت زمان طراحی اپلیکیشن موبایل چقدر است ؟

جهت طراحی اپلیکیشن موبایل با توجه به طرح و درخواست کارفرما هزینه برآورد میشود.

آیا برای انتشار اپلیکیشن هم هزینه جداگانه نیاز است ؟

بله جهت انتشار در بازار یک هزینه ثابتی می بایستی به بازار پرداخت شود.

آیا اپلیکیشن طراحی شده شامل خدمات پشتیبانی هم می باشد ؟

بله حتما تا مدت زمان 1 سال شامل خدمات پشتیبانی خواهد شد.

آیا امکان پرداخت آنلاین هم در اپلیکیشن وجود دارد ؟

بله بعد از گرفتن نماد و درگاه اینترنتی به راحتی امکان فعال سازی وجود دارد.

آیا آموزش پنل اپلیکیشن موبایل در شرکت شما امکان پذیر هست ؟

بله بعد از انجام کار طراحی اپلیکیشن خود پنل و تنظیمات پنل آموزش داده میشود.